Počet statických záberov

Počet statických záberov sa môže líšiť v závislosti od podmienok pri snímaní a pamäťovej karty.

[Image Size] : [L: 20M]
Keď je položka [Aspect Ratio] nastavená na možnosť [3:2]*
(Jednotky: Zábery)

Quality
Pamäťová karta naformátovaná týmto fotoaparátom
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
Standard
295
590
1200
2400
4800
9600
Fine
170
345
690
1350
2800
5500
RAW & JPEG
58
115
235
470
950
1900
RAW
88
175
355
710
1400
2850

* Keď je položka [Aspect Ratio] nastavená na inú možnosť ako [3:2], môžete nasnímať viac záberov, ako je uvedené vyššie. (Okrem prípadu, kedy je položka [Quality] nastavená na možnosť [RAW].)
Poznámky
  • Aj keď je dostupný počet záberov pre snímanie vyšší než 9 999, zobrazí sa indikátor „9999“.

  • Ak sa v tomto fotoaparáte prehráva záber nasnímaný iným fotoaparátom, záber sa nemusí zobraziť v skutočnej veľkosti.