Čas záznamu pre videozáznamy

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené približné maximálne časy záznamu. Ide o celkové časy pre všetky súbory videozáznamov. Čas záznamu sa môže odlišovať v závislosti od podmienok snímania a pamäťovej karty.
(h (hodiny), m (minúty))

Record Setting
Pamäťová karta naformátovaná týmto fotoaparátom
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3 h
6 h
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1 h
2 h
4 h 5 m
8 h 15 m
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
9 m
15 m
35 m
1 h 15 m
2 h 30 m
5 h 5 m
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3 h
6 h
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1 h
2 h
4 h 5 m
8 h 15 m
1440×1080 12M
15 m
40 m
1 h 20 m
2 h 45 m
5 h 30 m
11 h 5 m
VGA 3M
1 h 10 m
2 h 25 m
4 h 55 m
9 h 55 m
20 h
40 h 10 m

Nepretržité snímanie je možné počas približne 29 minút (limit na základe technických parametrov). Maximálny čas nepretržitého snímania videozáznamu vo formáte MP4 (12M) je približne 15 minút (obmedzené 2 GB veľkosťou súboru).

Poznámky
  • Čas záznamu videozáznamov sa mení, pretože tento fotoaparát je vybavený funkciou VBR (premenlivá prenosová rýchlosť), ktorou sa automaticky nastavuje kvalita záberu v závislosti od snímanej scény.
    Pri snímaní rýchlo sa pohybujúcich objektov je obraz čistejší, ale čas záznamu sa skráti, pretože zaberá viac pamäte.
    Čas záznamu sa líši aj v závislosti od podmienok snímania alebo objektu alebo od nastavení kvality/veľkosti záberu.