Používanie fotoaparátu v zahraničí

Sieťový adaptér (dodáva sa) môžete použiť v ktorejkoľvek krajine alebo oblasti, kde je napájanie v rozmedzí 100 V až 240 V striedavého prúdu pri frekvencii 50 Hz/60 Hz.
Poznámky
  • Transformátor elektrického napätia nie je potrebný a jeho použitie môže spôsobiť funkčnú poruchu zariadenia.