Informácie o televíznych systémoch kódovania farieb

Ak chcete prehrávať videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom na TV prijímači, fotoaparát a TV prijímač musia používať rovnaký televízny systém kódovania farieb. Skontrolujte televízny systém určený pre krajinu alebo oblasť, v ktorej sa fotoaparát používa.

NTSC systém
Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela, atď.

PAL systém
Austrália, Belgicko, Česká republika, Chorvátsko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Indonézia, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovenská republika, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Turecko, Vietnam, atď.

PAL-M systém
Brazília

PAL-N systém
Argentína, Paraguaj, Uruguaj

SECAM systém
Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina, atď.