Hoe deze gebruikershandleiding gebruiken


Deze gebruikershandleiding beschrijft hoe de functies van de camcorder werken, hoe u instellingen kunt wijzigen en hoe u een probleem oplost.

Een onderwerp selecteren voor weergave

De volgende illustraties zijn gebaseerd op Internet Explorer 7.
  1. Klik op een titel in de zijbalk links van het browservenster.

In het rechterdeelvenster verschijnt een lijst van onderwerpen.
  1. Klik op een onderwerp in de lijst.

Beschrijvingen verschijnen in het rechterdeelvenster.

Lettergrootte wijzigen

Wijzig de lettergrootte via uw internetbrowser. Raadpleeg de Help van uw internetbrowser voor het wijzigen van de lettergrootte.

Een onderwerp zoeken op trefwoord

Voer een trefwoord in via het zoekvenster en klik op de [Zoeken]-knop.

Terugkeren naar een vorige pagina

Gebruik de knop Vorige van uw internetbrowser of kruimelspoornavigatie (A) om terug te keren naar een vorige pagina.

Een pagina afdrukken

Klik op de [Afdrukken]-knop om een pagina die u bekijkt af te drukken.

Markeringen en aantekeningen in deze gebruikershandleiding

In deze gebruikershandleiding wordt een bedieningsprocedure aangegeven met pijltjes () (A).
Bedien de camcorder in de aangegeven volgorde.
  • De pictogrammen in de bedieningsprocedures verschijnen bij standaardinstelling van de camcorder.

  • De standaardinstelling wordt aangegeven met .