Schermaanduidingen


De volgende aanduidingen verschijnen wanneer u de instellingen wijzigt.
Controleer ook de aanduidingen die verschijnen tijdens het opnemen of afspelen.

Links


Aanduiding
Betekenis
MENU-knop
Opnemen met zelfontspanner
GPS-trianguleerstatus
[Vliegtuig-stand] ingesteld op [Aan]
Breed-stand
Fader
[Gezichtsherkenning] ingesteld op [Uit]
[Lach-sluiter] ingesteld op [Uit]
Handmatig scherpstellen
Scènekeuze
Witbalans
SteadyShot uit
Telemacro
x.v.Color
Conversielens
Bestemming
Intelligent automatisch (gezichtsdetectie/scènedetectie/cameratrillingsdetectie)

Midden


Aanduiding
Betekenis
Slide show-inst.
Waarschuwing
Afspeelstand

Rechts


Aanduiding
Betekenis
 60i 
720
Opnamebeeldkwaliteit (HD/MP4/STD), framerate (60p/50p/60i/50i), opnamestand (PS/FX/FH/HQ/LP) en filmformaat
Media voor opnemen/afspelen/bewerken
0:00:00
Teller (uren:minuten:seconden)
00min
Geschatte resterende opnametijd
20,4M
Fotoformaat
Weergavemap
100/112
Film of foto die momenteel wordt weergegeven/totaal aantal opgenomen films of foto's
Touchpad uitgeschakeld

Onderkant


Aanduiding
Betekenis
Microfoon ref. niveau laag
Windruis reductie
Ingeb. zoom microf.
Low Lux
Spotmeter/-focus/Spotmeter/Belichting
Intelligent automatisch
101-0005
Naam gegevensbestand
Beveiligen
Flitser/Rode-ogenvermind.

  • Aanduidingen en hun posities zijn bij benadering en kunnen in de praktijk verschillen.

  • Afhankelijk van uw camcordermodel is het mogelijk dat bepaalde aanduidingen niet worden weergegeven.