Reinigen van de camcorder na gebruik onder/bij water

  • Reinig de camcorder na gebruik binnen 60 minuten met water en open de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting niet voordat het reinigen voltooid is. Er kan anders zand of water op onzichtbare plaatsen komen. De waterbestendigheid zal afnemen wanneer u het toestel niet schoonmaakt.

  • Laat de camcorder ongeveer 5 minuten in een met schoon water gevulde bak staan. Beweeg de camcorder voorzichtig en druk in het water op iedere knop zodat zout, zand of vuil rond de toetsen weggaat.

  • Veeg waterdruppels na het spoelen met een zachte doek weg. Laat de camcorder goed drogen op een plaats met goede ventilatie en in de schaduw. Droog niet met een haardroger daar het toestel anders mogelijk wordt vervormd en/of de waterbestendigheid wordt aangetast.

  • Veeg waterdruppels of stof van de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting met een zachte droge doek.

  • Deze camcorder is ontworpen zodat water kan worden afgevoerd. Water zal via de openingen rond de motorzoomknop enzovoort worden afgevoerd. Plaats de camcorder nadat u deze uit het water haalt op een droge doek zodat het resterende water kan worden afgevoerd.

  • U ziet mogelijk belletjes wanneer de camcorder onder water wordt geplaatst. Dit duidt niet op een storing.

  • De behuizing van de camcorder verkleurt mogelijk indien er zonnebrand of -olie opkomt. Veeg zonnebrand of -olie direct weg indien het op de camcorder is gekomen.

  • Laat de camcorder niet liggen met zout water in of op de behuizing. Dit veroorzaakt namelijk roest of verkleuring en tast de waterbestendigheid aan.

  • Er kan ijzerstof aan het frame rond het LCD-scherm of de motorzoomknop blijven kleven. Indien er ijzerstof op de camcorder zit, moet u het voorzichtig met een zachte doek wegvegen zodat de behuizing of het LCD-scherm van de camcorder niet wordt bekrast.

  • Om de waterbestendigheid te behouden, bevelen wij u aan de camcorder jaarlijks naar de plaats van aankoop of een erkend onderhoudscentrum te brengen om de afdichtingspakking van de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting tegen betaling te laten vervangen.