De accu opladen met de netspanningsadapter


 1. Sluit het LCD-scherm.

 1. Open de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting.

A: Afdekking accu/geheugenkaart/aansluiting
B: Klepvergrendelingsknop
 • Schuif de klepvergrendelingsknop () om de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting te verschuiven (). Open vervolgens de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting ().

 1. Plaats de accu.

 • Plaats de accu () terwijl u de accuontgrendelingsknop ingedrukt houdt ().

 1. Voor gebruikers in de VS en Canada:
  Sluit de netspanningsadapter (AC-UD11, ) en de USB-kabel () aan op de camcorder en het stopcontact.
  Voor gebruikers in andere landen/regio's dan de VS en Canada:
  Sluit de netspanningsadapter (AC-UD10, ), het netsnoer () en de USB-kabel () aan op de camcorder en het stopcontact.

 • Het CHG (opladen)-lampje () gaat branden.

 • Het CHG (opladen)-lampje dooft wanneer de accu volledig is opgeladen. Koppel de USB-kabel los van de Multi/Micro USB-aansluiting van de camcorder.

 1. Sluit de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting.

 • Klap de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting terug (), verschuif vervolgens () en sluit de afdekking goed totdat de gele markering op de klepvergrendelingsknop onzichtbaar is.

Opmerkingen
 • U kunt geen andere accu dan de NP-BX1 (bijgeleverd) in de camcorder plaatsen.

 • U kunt geen Sony CP-AH2R, CP-AL of AC-UP100 draagbare voeding (afzonderlijk verkrijgbaar) gebruiken voor het opladen van de camcorder.

 • Met de basisinstelling wordt het LCD-scherm donker indien u de camcorder gedurende ongeveer 1 minuut niet gebruikt en wordt de stroom ter energiebesparing uitgeschakeld wanneer u de camcorder 2 minuten niet gebruikt ([Stroombesparing]).

Oplaadduur

Ongeveer 155 minuten als u een volledig ontladen accu met de netspanningsadapter volledig wilt opladen.
 • De hierboven getoonde oplaadtijd is gemeten wanneer de camcorder wordt opgeladen bij een temperatuur van 25 °C. Wij raden aan de accu op te laden bij een temperatuur van 10 °C tot 30 °C.

De accu verwijderen

 1. Sluit het LCD-scherm, schuif de klepvergrendelingsknop om de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting te verschuiven en open de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting.

 1. Verschuif de accu-ontgrendelingsknop () en verwijder de accu ().

 • Let op dat de accu niet valt.

Meer over de voeding

U kunt de USB-kabel met een netspanningsadapter verbinden die met een stopcontact is verbonden zodat stroom naar de camcorder kan worden gestuurd.
U kunt tevens de camcorder met een computer verbinden middels de USB-kabel zodat er stroom van de computer wordt toegevoerd zodat u geen zorgen heeft over de hoeveelheid resterende accuspanning bij het bijvoorbeeld kopiëren van beelden van de camcorder.
 • Plaats de accu in de camcorder voordat u deze op een voeding aansluit, door de camcorder op de netspanningsadapter of op de computer aan te sluiten.

 • De opnamestand kan alleen worden geselecteerd als de camcorder is aangesloten op de netspanningsadapter of een computer die compatibel is met een 1.500 mA standaard-stroomtoevoer.

 • Wanneer u de camcorder tijdens weergave verbindt met een computer middels de USB-kabel, verschijnt het USB-aansluitingsscherm. Het weergavescherm verschijnt weer wanneer u [Ja] selecteert.

Controleren van de resterende accuspanning

Een pictogram verschijnt dat de resterende accuspanning toont.

Hoog
Laag
Leeg

 • Het duurt ongeveer 1 minuut eer de juiste resterende accuspanning wordt getoond.

 • De resterende accuspanning wordt mogelijk niet juist getoond afhankelijk van de omstandigheden en omgeving waarin u de camcorder gebruikt.

 • De camcorder kan de resterende accuspanning niet in minuten tonen bij gebruik van de "InfoLITHIUM" accu.

Gerelateerde onderwerpen