De accu opladen met uw computer


 1. Sluit het LCD-scherm.

 1. Open de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting.

A: Afdekking accu/geheugenkaart/aansluiting
B: Klepvergrendelingsknop
 • Schuif de klepvergrendelingsknop () om de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting te verschuiven (). Open vervolgens de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting ().

 1. Sluit de camcorder aan op een ingeschakelde computer met de USB-kabel ().

: Op een stopcontact

Oplaadduur

Ongeveer 275 minuten als u een volledig ontladen accu met een computer volledig wilt opladen.
 • De hierboven getoonde oplaadtijd is gemeten wanneer de camcorder wordt opgeladen bij een temperatuur van 25 °C. Wij raden aan de accu op te laden bij een temperatuur van 10 °C tot 30 °C.

De accu verwijderen

 1. Sluit het LCD-scherm, schuif de klepvergrendelingsknop om de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting te verschuiven en open de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting.

 1. Verschuif de accuontgrendelingsknop () en verwijder de accu ().

 • Let op dat de accu niet valt.

Meer over de voeding

U kunt de USB-kabel met een netspanningsadapter verbinden die met een stopcontact is verbonden zodat stroom naar de camcorder kan worden gestuurd.
U kunt tevens de camcorder met een computer verbinden middels de USB-kabel zodat er stroom van de computer wordt toegevoerd zodat u geen zorgen heeft over de hoeveelheid resterende accuspanning bij het bijvoorbeeld kopiëren van beelden van de camcorder.
 • Plaats de accu in de camcorder voordat u deze op een voeding aansluit, door de camcorder op de netspanningsadapter of op de computer aan te sluiten.

 • De opnamestand kan alleen worden geselecteerd als de camcorder is aangesloten op de netspanningsadapter of een computer die compatibel is met een 1.500 mA standaard-stroomtoevoer.

 • Wanneer u de camcorder tijdens weergave verbindt met een computer middels de USB-kabel, verschijnt het USB-aansluitingsscherm. Het weergavescherm verschijnt weer wanneer u [Ja] selecteert.

Controleren van de resterende accuspanning

Een pictogram verschijnt dat de resterende accuspanning toont.

Hoog
Laag
Leeg

 • Het duurt ongeveer 1 minuut eer de juiste resterende accuspanning wordt getoond.

 • De resterende accuspanning wordt mogelijk niet juist getoond afhankelijk van de omstandigheden en omgeving waarin u de camcorder gebruikt.

 • De camcorder kan de resterende accuspanning niet in minuten tonen bij gebruik van de "InfoLITHIUM" accu.

Gerelateerde onderwerpen