Een geheugenkaart plaatsen


 1. Open de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting en plaats de geheugenkaart totdat deze vastklikt.

: Toegangslampje
A: "Memory Stick Micro" (M2): plaats de geheugenkaart recht in de in afbeelding A aangegeven richting totdat de kaart vastklikt.
B: Bedrukte zijde
C: microSD-geheugenkaart: plaats de geheugenkaart recht in de in afbeelding C aangegeven richting totdat de kaart vastklikt.
D: Aansluiting
 • Het scherm [Voorbereiden beelddatabasebestand. Een moment geduld a.u.b.] verschijnt wanneer u een nieuwe geheugenkaart plaatst. Wacht tot het scherm verdwijnt.

 • Steek de kaart recht in de juiste richting in daar de camcorder de kaart anders niet herkent.

 • Controleer of de waarschuwingsindicator voor de geheugenkaart is gedoofd. [Details]

 • U kunt een geheugenkaart die verkeerd om of scheef is geplaatst, niet gebruiken.

 • U kunt niet meer dan één geheugenkaart plaatsen.

Soorten geheugenkaarten die u met uw camcorder kunt gebruikenCapaciteit (werking gegarandeerd)
SD-snelheidsklasse
Beschreven in deze handleiding
"Memory Stick Micro" (Mark2)
Tot 16 GB
"Memory Stick Micro"
microSD-geheugenkaart
Tot 32 GB
Klasse 4 of sneller
microSD-kaart
microSDHC-geheugenkaart
microSDXC-geheugenkaart
Tot 64 GB

 • Werking met alle geheugenkaarten is niet gegarandeerd.

Opmerkingen
 • De werking van de camcorder is gegarandeerd bij een temperatuur vanaf –10 °C tot +40 °C maar de gegarandeerde bedrijfstemperatuur is mogelijk anders afhankelijk van ieder soort geheugenkaart. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de geheugenkaart voor meer informatie.

 • Films opgenomen op microSDXC-geheugenkaarten kunnen niet worden geïmporteerd naar of afgespeeld op computers of AV-apparatuur die het exFAT*-bestandssysteem niet ondersteunen door de camcorder met behulp van de USB-kabel aan te sluiten op die apparatuur. Controleer vooraf of de aangesloten apparatuur het exFAT-systeem ondersteunt. Formatteer niet wanneer het formatteerscherm verschijnt terwijl apparatuur is aangesloten die het exFAT-systeem niet ondersteunt. Alle opgenomen gegevens gaan dan immers verloren.

* Het exFAT-systeem is een bestandssysteem voor microSDXC-geheugenkaarten.

De geheugenkaart uitwerpen

Open het klepje en druk één keer licht op de geheugenkaart.
Opmerkingen
 • Als u de geheugenkaart formatteert met uw camcorder voor u hem gaat gebruiken, werkt hij stabieler. Bij het formatteren van een geheugenkaart worden alle gegevens erop gewist en kunnen die niet meer worden teruggehaald. Sla belangrijke gegevens op een PC of iets dergelijks op.

 • Formatteer de geheugenkaart als [Het maken van een nieuw beelddatabasebestand is mislukt. Er is mogelijk niet voldoende vrije ruimte beschikbaar.] wordt weergegeven.

 • Controleer de richting van de geheugenkaart. Als u de geheugenkaart verkeerd om in de gleuf probeert te duwen, kunnen de geheugenkaart, de geheugenkaartgleuf of de beeldgegevens worden beschadigd.

 • Plaats geen andere dan passende geheugenkaarten in de geheugenkaartgleuf. Doet u dat wel, dan kan dat een defect veroorzaken.

 • Wees voorzichtig bij het plaatsen of uitwerpen van de geheugenkaart om te vermijden dat de geheugenkaart uit de camcorder valt.