Fotograferen

Standaard worden zowel films als foto's opgeslagen op de volgende media.
HDR-GW66E/ GW66V/ GW66VE: Geheugenkaart
HDR-GWP88/ GWP88E/ GWP88V/ GWP88VE: Interne geheugen

  1. Open het LCD-scherm en selecteer [MODE] [Foto].

  1. Druk licht op PHOTO om scherp te stellen en druk de knop dan volledig in.

  • Wanneer goed is scherpgesteld, verschijnt de aanduiding AE/AF-vergrendeling op het LCD-scherm.

Opmerkingen
  • De flitser werkt niet als de (film)-stand is ingeschakeld op de camera.

Gerelateerde onderwerpen
Het beeldformaat wijzigen: [Beeldformaat]