Opnemen in de spiegelstand

  1. Open het LCD-paneel 90 graden ten opzichte van de camcorder () en draai het 270 graden naar de lens toe ().

  1. Druk op de SELF-REC-knop () om het opnemen te starten.

  • Er verschijnt een spiegelbeeld van het onderwerp op het LCD-scherm, maar het beeld wordt normaal opgenomen.

  • U kunt alleen opnemen in de spiegelstand als het LCD-paneel 270 graden in de richting van de lens is gedraaid, omdat [[SELF-REC]-knop] is ingesteld op [Enkel LCD naar voor] in de standaardinstelling. U kunt de instelling van de SELF-REC-knop wijzigen zodat de knop altijd is geactiveerd.

  • Films worden opgenomen als de (film)-stand wordt geselecteerd, en foto's worden opgenomen als de (foto)-stand wordt geselecteerd.

  • Het gebruik van [Zelfportret 1 persoon] of [Zelfportr. 2 personen] van de [Zelfontsp.]-instelling vermindert cameratrillingen tijdens het maken van foto's met de spiegelstand.

Gerelateerde onderwerpen