Een film splitsen

  1. Selecteer [Splitsen] op het filmafspeelscherm.

  1. Selecteer het punt waar u de film in scènes wilt splitsen met /, en selecteer vervolgens .

A: Terug naar het begin van de geselecteerde film
B: Bepaalt het splitsingspunt preciezer
Opmerkingen
  • Een klein verschil kan zich voordoen tussen het punt dat u selecteert en het werkelijke splitsingspunt, omdat uw camcorder het splitsingspunt selecteert in stappen van ongeveer een halve seconde.

  • Een MP4-film kan niet worden gesplitst.

  • U kunt enkele basisbewerkingen uitvoeren op de camcorder. Als u geavanceerde bewerking wilt uitvoeren, gebruikt u de ingebouwde software "PlayMemories Home".

  • Haal de accu of de netspanningsadapter niet van de camcorder terwijl u beelden splitst. Hierdoor kan het opnamemedium worden beschadigd.

  • Werp de geheugenkaart niet uit terwijl u beelden erop splitst.

  • Bij het splitsen van films die deel uitmaken van opgeslagen scenario's, worden de scenario's ook gewist.

Gerelateerde onderwerpen