Een filmselectie bekijken (Gemarkeerde weergave)


U kunt een film- of fotoselectie in HD-beeldkwaliteit (HD) bekijken in de vorm van een korte film.
 1. Selecteer (Beelden weergeven) op het LCD-scherm om de afspeelstand te activeren.

 1. Geef de gebeurtenis van uw keuze weer in het midden van de Gebeurtenisweergave en selecteer [Hoogtepunt].

De camcorder start Gemarkeerde weergave.
A: Volumeaanpassing
B: Context
C: Stoppen
D: Vorige
E: Pauzeren
F: Volgende

Extra benutten van Gemarkeerde weergave

U kunt Gemarkeerde weergavescènes opnieuw afspelen of opslaan door (Context) te selecteren op het scherm nadat Gemarkeerde weergave is gestopt of tijdens het afspelen van een Gemarkeerde weergavescène.

De instellingen voor Gemarkeerde weergave wijzigen

U kunt de instellingen voor Gemarkeerde weergave wijzigen door [Hoogtepunt-instelling] op het scherm te selecteren nadat de Gemarkeerde weergave is voltooid.
U kunt de instelling ook wijzigen door [Hoogtepunt-instelling] te selecteren terwijl de camcorder gemarkeerde scènes afspeelt.
 • [Afspeelbereik]: U kunt het afspeelbereik (begin- en einddatum) van de Gemarkeerde weergave instellen.

 • [Thema]: U kunt een thema kiezen voor Gemarkeerde weergave.

 • [Muziek]: U kunt muziek selecteren.

 • [Audiomix]: Het originele geluid wordt samen met de muziek afgespeeld.

 • [Lengte]: U kunt de lengte van het Gemarkeerde weergave-segment bepalen.

 • [Hoogtepunt-punt]: U kunt de punten instellen in een film of foto die worden gebruikt voor Gemarkeerde weergave. Speel de gewenste film af en selecteer . Of geef de foto van uw keuze weer en selecteer . verschijnt op de film of de foto die wordt gebruikt in een Gemarkeerde weergave.
  Als u de punten wilt wissen, selecteert u [Alle punten wissen].

Opmerkingen
 • Een MP4-film kan niet worden gebruikt voor Gemarkeerde weergave.

 • De scènes van Gemarkeerde weergave veranderen telkens wanneer u Gemarkeerde weergave selecteert.

 • De instelling [Afspeelbereik] wordt gewist wanneer de Gemarkeerde weergave stopt.

 • Als de functie Gemarkeerde weergave is gestart in Kaartweergave, is [Hoogtepunt-punt] instellen niet mogelijk. Maar als de functie Gemarkeerde weergave is gestart in het scherm Gebeurtenisweergave en u stelt [Hoogtepunt-punt] in, kan het punt ook effectief zijn op de Kaartweergave (HDR-GW66V/ GW66VE/ GWP88V/ GWP88VE).

 • Wanneer u de camcorder aansluit op een extern apparaat, bijvoorbeeld een TV, en Gemarkeerde weergave bekijkt, worden deze beelden niet weergegeven op het LCD-scherm van de camcorder.