Gemarkeerde weergave opslaan in HD-beeldkwaliteit (HD) (Scenario opslaan)


U kunt uw favoriete Gemarkeerde weergave als "Scenario" opslaan met HD-beeldkwaliteit (HD). U kunt maximaal 8 scenario's opslaan en u kunt deze alleen op de camcorder afspelen.
  1. Selecteer [Terugspelen] op het scherm nadat een Gemarkeerde weergave is beëindigd.

  1. Wanneer de Gemarkeerde weergave opnieuw begint, selecteert u [Scenario opslaan].

Een opgeslagen scenario afspelen

  1. Selecteer [Afspeelfunctie] [Scenario], selecteer het gewenste scenario en selecteer vervolgens .


  • Als u een opgeslagen scenario wilt wissen, selecteert u [Wissen]/[Alles wissen] terwijl u het scenario afspeelt.

Opmerkingen
  • Wanneer u de camcorder aansluit op een extern apparaat, bijvoorbeeld een TV, en een Gemarkeerd scenario bekijkt, worden deze beelden niet weergegeven op het LCD-scherm van de camcorder.