De ingebouwde projector gebruiken (HDR-GWP88/ GWP88E/ GWP88V/ GWP88VE)

U kunt een vlak oppervlak, zoals een muur, als scherm gebruiken als u opgenomen beelden wilt bekijken met de ingebouwde projector.
 1. Trek de standaard uit.

 1. Richt de projectorlens op een oppervlak, zoals een muur, en druk vervolgens op PROJECTOR.

 1. Wanneer het bedieningshandleidingsscherm verschijnt, selecteert u [Projecteren].

 • Dit scherm verschijnt als u de ingebouwde projector voor het eerst gebruikt nadat de camcorder is ingeschakeld.

 1. Pas de scherpstelling van het geprojecteerde beeld aan met de PROJECTOR FOCUS-knop.

A: PROJECTOR FOCUS-knop
 • Het geprojecteerde beeld wordt groter als de afstand tussen uw camcorder en het reflecterende oppervlak toeneemt.

 • U kunt het beste de camcorder neerzetten op een afstand van ongeveer 0,5 m (bij benadering) of meer van het oppervlak waarop de beelden worden geprojecteerd.

 1. Verplaats met behulp van de motorzoomknop het selectiekader dat wordt weergegeven op het LCD-scherm en druk op de START/STOP-knop.

A: Motorzoomknop
B: START/STOP-knop
 • Raadpleeg het afspeelhoofdstuk voor meer details over afspelen. [Details]

 • Als u de projector wilt uitschakelen, drukt u op PROJECTOR.

Opmerkingen
 • Het LCD-scherm wordt uitgeschakeld als er een beeld wordt geprojecteerd.

 • Let op de volgende handelingen of situaties wanneer u de projector gebruikt.

 • Projecteer nooit beelden naar de ogen toe.

 • Raak de projectorlens niet aan.

 • Het LCD-scherm en de projectorlens worden warm wanneer ze werken.

 • Wanneer u de projector gebruikt, bekort u de levensduur van de accu (u kunt dan het beste de bijgeleverde netspanningsadapter gebruiken).

 • De volgende functies werken niet wanneer de projector wordt gebruikt.

 • Kaartbediening (HDR-GWP88V/ GWP88VE)

 • Gemarkeerde weergave met een TV

 • Camcorder bedienen met gesloten LCD-scherm

 • Diverse andere functies

 • Wanneer de geprojecteerde beelden veel zwart bevatten, kan er een zwakke kleuroneffenheid verschijnen. Dit wordt veroorzaakt door reflectie van licht in de projectorlens en duidt niet op een storing.