Menu-items instellen


De menu-items van de camcorder zijn onderverdeeld in 6 menucategorieën.
Opnamefunctie (Items voor het selecteren van een opnamestand)
Camera/Microfoon (Items voor aangepaste opnames)
Beeldkwal./Formaat (Items voor het instellen van beeldkwaliteit of -grootte)
Afspeelfunctie (Items voor weergave)
Bewerken (HDR-GW66E/ GW66V/ GW66VE) of Bewerken/Kopiëren (HDR-GWP88/ GWP88E/ GWP88V/ GWP88VE) (Bewerkingsitems zoals beveiligen)
Setup (Andere instelitems)
  1. Selecteer .

  1. Selecteer een categorie.

  1. Selecteer het gewenste menu-item.

Opmerkingen
  • Selecteer om de menu-instelling te beëindigen of terug te keren naar het vorige scherm.

Een menu-item snel vinden

De menu's [Camera/Microfoon] en [Setup] hebben subcategorieën. Selecteer het pictogram van de subcategorie, zodat op het LCD-scherm een lijst wordt weergegeven met menu's in de geselecteerde subcategorie.
A: Subcategoriepictogrammen

Wanneer u een menu-item niet kunt selecteren

Menu-items of instellingen die grijs worden weergegeven, kunt u niet gebruiken.
Wanneer u het grijze menu-item selecteert, wordt op uw camcorder de reden weergegeven waarom u het menu-item of de instructie niet kunt selecteren of onder welke voorwaarde u het menu-item kunt instellen.