Vloeiende lang- zame OPNAME (Vloeiend langzaam opnemen)


De camcorder legt snelle acties of bewegingen die ongeveer 3 seconden duren vast als een ongeveer 12 seconden durende slow-motionfilm.
  1. [Opnamefunctie] [Vloeiende lang- zame OPNAME].

  1. Druk op de START/STOP-knop.

[Opnemen...] verdwijnt wanneer de opname is voltooid.

Het moment wijzigen waarop de camcorder begint op te nemen

Voer de instelling uit door []/[] te selecteren.
  • [3sec na] (standaardinstelling)

De camcorder legt gedurende ongeveer 3 seconden filmbeelden vast nadat u op de START/STOP-knop hebt gedrukt.
  • [3sec voor]

De camcorder legt gedurende ongeveer 3 seconden filmbeelden vast voordat u op de START/STOP-knop hebt gedrukt.
Opmerkingen
  • U kunt geen geluid opnemen.

  • De beeldkwaliteit is niet zo goed als die van normale opnamen.

  • [Opnamefunctie] wordt automatisch ingesteld op [Standaard ].