Golfopname


Deelt 2 seconden snelle beweging op in frames die dan worden opgenomen als een film en foto's. Bij het afspelen kunt u dan de beweging bekijken, wat handig is om bijvoorbeeld een golfswing of tennisbeweging te ontleden.
  1. [Opnamefunctie] [Golfopname].

  1. Op het [Golfopname]-scherm zet u het onderwerp in het stramien in het midden van het scherm en vervolgens drukt u direct nadat het onderwerp de swing heeft voltooid op START/STOP.

Timing die de start van de opname aangeeft

Als wordt vastgesteld wat het luidste geluid is geweest binnen 1 seconde nadat u op de START/STOP-knop hebt gedrukt, wordt aangenomen dat dat het moment is waarop de bal door de golfclub wordt geraakt.
Wanneer het geluid van de golfclub tegen de bal wordt gedetecteerd, wordt de opnameduur automatisch aangepast op basis van dat moment.
A: Het geluid van de golfclub die de bal raakt*
B: Het punt waarop u drukt op START/STOP
C: De camcorder neemt beelden op tijdens deze 2 seconden
* De camcorder beschouwt het moment waarop het hardste geluid tijdens de voorbije 1 seconde is gedetecteerd als het geluid van een golfclub die tegen de bal slaat.

Met de zelfontspanner analyseren of u in vorm bent

Selecteer []/[] [Aan].
De camcorder start het aftellen van de timer wanneer u op de START/STOP-knop drukt.
Het punt waarop het aftellen 0 bereikt, wordt beschouwd als het impactmoment en de beweging voor en na 0 wordt opgenomen.
Opmerkingen
  • Als de camcorder het geluid van een golfclub tegen de bal niet kan detecteren, bepaalt de camcorder automatisch het impactpunt op 0,5 seconde voor de START/STOP-knop is ingedrukt en wordt een film opgenomen die duurt van 1,5 seconde voor de impact tot een 0,5 seconde na de impact.

  • Het fotoformaat wordt 1.920 1.080.

  • U kunt geen geluid opnemen.

  • De beeldkwaliteit is niet zo goed als die van normale opnamen.

  • [Opnamefunctie] wordt automatisch ingesteld op [Standaard ].

  • Het vastgelegde beeld zal mogelijk ruis vertonen wanneer uw camcorder er niet in is geslaagd de opname goed te analyseren, omdat er misschien beweging was op de achtergrond van het [Golfopname]-scherm. Het verdient aanbeveling om beelden op te nemen onder stabiele omstandigheden (bijvoorbeeld met behulp van een statief).