Scherpstellen


U kunt de scherpstelling handmatig aanpassen. Selecteer deze optie ook als u gericht wilt scherpstellen op een bepaald onderwerp.
  1. [Camera/Microfoon] [Handmatige instell.] [Scherpstellen].

  1. Selecteer het gewenste item.


Autom.
De scherpstelling wordt automatisch aangepast.

Handmatig
Pas de scherpstelling aan met (onderwerp dichtbij) of (onderwerp veraf).
verschijnt wanneer niet dichterbij kan worden scherpgesteld en verschijnt wanneer niet verder weg kan worden scherpgesteld.

De scherpstelling aanpassen

Het is eenvoudiger om scherp te stellen op het onderwerp door de motorzoomknop naar T (teleopname) te bewegen om de scherpstelling aan te passen en vervolgens naar W (groothoek) om de zoomfunctie aan te passen voor de opname. Om een onderwerp van dichtbij te filmen beweegt u de motorzoomknop naar W (groothoek) en stelt u vervolgens scherp.

Scherpstelafstand

Uw camcorder toont de scherpstelafstand gedurende enkele seconden wanneer de scherpstelstand wordt omgeschakeld van automatisch naar handmatig of bij handmatig scherpstellen. Deze afstand kan worden gebruikt als richtlijn bij een donker onderwerp waarop moeilijk scherp kan worden gesteld. (Uw camcorder kan de scherpstelafstand niet goed weergeven als er een conversielens is bevestigd.)
Opmerkingen
  • Wanneer u [Scherpstellen] instelt op [Handmatig], verschijnt .

  • Voor een goede scherpstelling bedraagt de minimale afstand tussen de camcorder en het onderwerp ongeveer 1 cm voor groothoekopnamen en ongeveer 80 cm voor teleopnamen.