Conversielens

Stel dit menu-item in wanneer u wilt werken met een conversielens (afzonderlijk verkrijgbaar) die geschikt is voor uw camcorder.
Wanneer u een conversielens (afzonderlijk verkrijgbaar) gebruikt, gebruikt u deze functie om op te nemen met de optimale compensatie voor cameratrilling en de optimale scherpstelling voor de lens.
  1. [Camera/Microfoon] [Camera-instellingen] [Conversielens].

  1. Selecteer het gewenste item.


Uit
Selecteer dit wanneer geen conversielens wordt gebruikt.

Groothoekconvers. ()
Selecteer dit bij gebruik van een groothoekconversielens.

Opmerkingen
  • Als u [Groothoekconvers.] selecteert, werkt de flitser niet.