Gezichtsherkenning


U kunt de camcorder automatisch een gezicht laten detecteren.
Scherpstelling/kleur/belichting worden automatisch aangepast aan het gezicht van de geselecteerde persoon.
  1. [Camera/Microfoon] [Gezicht] [Gezichtsherkenning].

  1. Selecteer het gewenste item.


Autom.
Detecteert gezichten zonder onderscheid tussen volwassenen en kinderen.

Voorkeur vr kinder. ()
Geeft gezichten van kinderen prioriteit.

Voorkeur vr volw. ()
Geeft gezichten van volwassenen prioriteit.

Uit ()
Detecteert geen gezichten.

Opnamecondities voor een betere gezichtsdetectie

  • De opname wordt gemaakt in een omgeving met voldoende licht.

  • Het onderwerp draagt geen bril, hoed of masker.

  • Het onderwerp kijkt recht naar de camcorder.

Opmerkingen
  • Gezichten worden mogelijk niet herkend afhankelijk van opnamecondities, onderwerpcondities en instellingen van uw camcorder.

Gerelateerde onderwerpen