Bestandsnummer

U kunt bepalen hoe het bestandsnummer van foto's/MP4-films wordt toegekend.
  1. [Setup] [Media-instellingen] [Bestandsnummer].

  1. Selecteer het gewenste item.


Reeks
Bestandsnummers van foto's/MP4-films worden in volgorde toegewezen.
Elke keer dat u een nieuwe foto/MP4-film maakt, krijgt het bestand een hoger nummer. Zelfs wanneer de geheugenkaart wordt vervangen door een andere, blijft de nummering verder lopen in dezelfde volgorde.

Terugstellen
Bestandsnummers worden in volgorde toegewezen volgend op het hoogste nummer op het opnamemedium.
Wanneer de geheugenkaart wordt vervangen door een andere, wordt een nieuwe nummering gestart voor elke geheugenkaart.