USB-verbindingsinst.

U kunt de USB-overdrachtsmodus instellen om de camcorder aan te sluiten op een computer of andere USB-apparatuur.
  1. [Setup] [Aansluiting] [USB-verbindingsinst.].

  1. Selecteer het gewenste item.


Autom.
De camcorder selecteert de USB-overdrachtsmodus automatisch, afhankelijk van het aangesloten apparaat.

MTP
Dit is een USB-overdrachtsmodus die compatibel is met bepaalde typen computers.

Mass Storage
Dit is een USB-overdrachtsmodus die compatibel is met veel USB-apparatuur.

Opmerkingen
  • Wanneer u de camcorder aansluit op andere apparatuur met de [MTP]-modus, kunnen films die zijn opgenomen met dezelfde beeldkwaliteit als de op dat moment (in het [//instell.]-menu) geselecteerde kwaliteit, alleen worden weergegeven op het aangesloten apparaat.

  • Wanneer de camcorder is aangesloten op een extern apparaat in de [MTP]-modus, worden filmbestanden getoond met de opnamedatum, maar kan bepaalde informatie zoals gebiedsinformatie niet worden weergegeven op het aangesloten apparaat. Gebruik de software "PlayMemories Home" om beelden te importeren van de camcorder naar uw computer.

  • Indien het venster "Device Stage*" niet wordt geopend wanneer de camcorder is aangesloten op een computer met Windows 7, stelt u [USB-verbindingsinst.] in op [Autom.].

* "Device Stage" is een menu van Windows 7 voor het beheer van apparatuur (camcorder, camera enzovoort) die is aangesloten op de computer.