[SELF-REC]-knop

U kunt de instelling van de SELF-REC-knop wijzigen.
  1. [Setup] [Algemene instelling.] [[SELF-REC]-knop].

  1. Selecteer het gewenste item.


Enkel LCD naar voor
De SELF-REC-knop alleen inschakelen als het LCD-paneel 270 graden in de richting van de lens is gedraaid.

Altijd actief
De SELF-REC-knop altijd ingeschakeld houden.

Opmerkingen
  • U kunt de SELF-REC-knop niet gebruiken tenzij het LCD-paneel 270 graden in de richting van de lens is gedraaid, als de [[SELF-REC]-knop] is ingesteld op [Enkel LCD naar voor]; dat kan evenmin bij de volgende instellingen:

  • [Vloeinde lngz.OPN.]

  • [Golfopname]

  • [iPanor. door beweg.]