Stroombesparing

U kunt de instellingen voor de achtergrondbelichting van het LCD-scherm en de voedingsstatus van de camcorder wijzigen.
  1. [Setup] [Algemene instelling.] [Stroombesparing].

  1. Selecteer het gewenste item.


Standaard
De achtergrondbelichting van het LCD-scherm wordt automatisch gedimd als de camcorder langer dan ongeveer 1 minuut niet wordt bediend.
De camcorder schakelt zichzelf automatisch uit wanneer die langer dan ongeveer 2 minuten niet wordt bediend.

Max
De helderheid van het LCD-scherm wordt automatisch afgestemd op het omgevingslicht.
De achtergrondbelichting van het LCD-scherm wordt automatisch gedimd als de camcorder langer dan ongeveer 15 seconden niet wordt bediend.
De camcorder schakelt zichzelf automatisch uit wanneer die langer dan ongeveer 1 minuut niet wordt bediend.

Uit
Het LCD-scherm is altijd fel verlicht. De camcorder wordt niet automatisch uitgeschakeld.