Initialiseren

De instellingen worden naar de basisinstellingen teruggezet.
Zelfs als u deze functie gebruikt, blijven alle films en foto's behouden.
  1. [Setup] [Algemene instelling.] [Initialiseren].

  1. Raak aan om alle instellingen terug te zetten.