Autom. inst. klok (HDR-GW66V/ GW66VE/ GWP88V/ GWP88VE)

De camcorder kan automatisch nauwkeurig de tijd bijhouden aan de hand van tijdsinformatie die wordt verkregen van het GPS-systeem.
  1. [Setup] [Klokinstellingen] [Autom. inst. klok].

  1. Selecteer het gewenste item.


Aan
Houdt de tijd automatisch en nauwkeurig bij.

Uit
Houdt de tijd niet nauwkeurig bij via het GPS-systeem.

Opmerkingen
  • U moet de datum en tijd instellen op de camcorder voor u deze gaat gebruiken. [Details]

  • Er kan een afwijking van enkele seconden optreden, zelfs als [Autom. inst. klok] is geactiveerd.

  • Deze functie stelt de klok automatisch in wanneer de ingeschakelde camcorder GPS-signalen ontvangt en is getrianguleerd. Wanneer de klok eenmaal is ingesteld, wordt die niet meer aangepast tot de camcorder opnieuw wordt ingeschakeld.

  • Afhankelijk van het geselecteerde land/de geselecteerde regio voor de camcorder, is het mogelijk dat de klok niet automatisch wordt ingesteld via GPS. Stel in dat geval [Autom. inst. klok] in op [Uit].