Autom. inst. gebied (HDR-GW66V/ GW66VE/ GWP88V/ GWP88VE)

De camcorder kan tijdsverschillen automatisch compenseren op basis van locatie-informatie ontvangen via het GPS-systeem.
  1. [Setup] [Klokinstellingen] [Autom. inst. gebied].

  1. Selecteer het gewenste item.


Aan
Compenseert automatisch tijdsverschillen.

Uit
Compenseert niet automatisch tijdsverschillen.

Opmerkingen
  • U moet de datum en tijd instellen op de camcorder voor u deze gaat gebruiken. [Details]

  • De camcorder compenseert mogelijk tijdsverschillen niet automatisch afhankelijk van het land dat/de regio die voor uw camcorder is geselecteerd. Stel in dat geval [Autom. inst. gebied] in op [Uit].