Bij problemen

Volg de onderstaande procedure wanneer u problemen ondervindt bij het gebruik van uw camcorder.
  1. Controleer de items bij "Problemen oplossen" en inspecteer uw camcorder.

Indien een code zoals "C:(of E:) :" op het scherm verschijnt, zie "Zelfdiagnose/Waarschuwingen".
  1. Koppel de stroombron los, sluit deze na ongeveer 1 minuut weer aan en schakel de camcorder in.

  1. Raak [Setup] [Algemene instelling.] [Initialiseren] aan. [Details]

  • Als u deze functie uitvoert, worden alle instellingen gereset, met inbegrip van de klokinstelling.

  1. Neem contact op met de Sony-leverancier of een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst.

  • Tijdens de reparatie wordt mogelijk een minimum aan gegevens in het interne geheugen (HDR-GWP88/ GWP88E/ GWP88V/ GWP88VE) gecontroleerd om het probleem te onderzoeken. Uw Sony-leverancier zal echter nooit gegevens kopiëren of bewaren.

  • Bijkomende informatie over dit product en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op onze Customer Support Website.
    http://www.sony.net/