Algemeen

Het toestel wordt niet ingeschakeld.
 • Plaats een opgeladen accu in de camcorder. [Details]

 • De stekker van de netspanningsadapter is losgekoppeld van het stopcontact. Sluit de stekker aan op het stopcontact. [Details]

De camcorder functioneert niet, zelfs niet als de stroom is ingeschakeld.
 • Het duurt enkele seconden voordat uw camcorder klaar is voor opname nadat het toestel is ingeschakeld. Dit duidt niet op een storing.

 • Trek de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact of verwijder de accu en sluit de netspanningsadapter weer aan of plaats de accu weer na ongeveer 1 minuut.

De menu-instellingen zijn automatisch gewijzigd.
 • Wanneer Intelligent automatisch is geactiveerd, worden bepaalde menu-instellingen in verband met de beeldkwaliteit automatisch gewijzigd.

 • De volgende menu-items keren terug naar de standaardinstellingen als u schakelt tussen de filmopnamestand en de foto-opnamestand en tussen afspeelstanden.

 • [Fader]

 • [Zelfontsp.]

 • [Telemacro]

De camcorder wordt warm.
 • Het is mogelijk dat de camcorder warm wordt tijdens het gebruik. Dit duidt niet op een storing.

Er is een ratelend geluid hoorbaar wanneer u de camcorder schudt.
 • Hoort u geen geluid terwijl de camcorder is ingeschakeld en in de film-/foto-opnamestand staat, dan wordt dit geluid geproduceerd door de beweging van de ingebouwde lens. Dit duidt niet op een storing.

Intelligent automatisch is uitgeschakeld.
 • De instelling Intelligent automatisch wordt geannuleerd wanneer de volgende instellingen worden gewijzigd:

 • [Vloeiende lang- zame OPNAME]

 • [Golfopname]

 • [Witbalans]

 • [Spotmeter/-focus]

 • [Spotmeter]

 • [Spotfocus]

 • [Belichting]

 • [Scherpstellen]

 • [Low Lux]

 • [Scènekeuze]

 • [Telemacro]

 • [SteadyShot]

 • [SteadyShot]

 • [Automat. tegenlicht]

 • [Gezichtsherkenning]