Accu/stroombronnen

De stroom wordt plotseling uitgeschakeld.
 • Gebruik de netspanningsadapter.

 • Als er in de standaardinstelling ongeveer 2 minuten zijn verstreken waarin u de camcorder niet hebt gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Wijzig de instelling van [Stroombesparing] of schakel het toestel weer in. [Details]

Het CHG (opladen)-lampje gaat niet branden als u de accu oplaadt.
 • Bevestig de accu op de juiste manier aan de camcorder. [Details]

 • Sluit het netsnoer correct aan op een stopcontact.

 • Het opladen van de accu is voltooid. [Details]

Het CHG (lopaden)-lampje knippert wanneer de accu wordt opgeladen.
 • Wanneer de accu wordt opgeladen met de USB-kabel, koppelt u de USB-kabel los en sluit u die weer aan.

 • Als de temperatuur van de accu te hoog of te laag is, kunt u de accu mogelijk niet opladen. [Details]

 • Bevestig de accu op de juiste manier aan de camcorder. Als het probleem blijft optreden, trekt u de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact en neemt u contact op met de Sony-handelaar. De accu is mogelijk beschadigd. [Details]

De aanduiding voor de resterende accuduur geeft niet de juiste tijd aan.
 • De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag. Dit duidt niet op een storing.

 • De accu is niet voldoende opgeladen. Laad de accu nogmaals volledig op. Als het probleem niet verholpen is, vervangt u de accu door een nieuwe. [Details]

 • De aangegeven tijd is mogelijk niet correct afhankelijk van de omgeving waarin de camcorder wordt gebruikt.

De accu raakt snel leeg.
 • De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag. Dit duidt niet op een storing.

 • De accu is niet voldoende opgeladen. Laad de accu nogmaals volledig op. Als het probleem niet verholpen is, vervangt u de accu door een nieuwe. [Details]