Geheugenkaart

Bewerkingen met de geheugenkaart kunnen niet worden uitgevoerd.
  • Bij gebruik van een geheugenkaart die met een computer is geformatteerd, moet u die opnieuw formatteren met uw camcorder. [Details]

Beelden die zijn opgeslagen op een geheugenkaart kunnen niet worden gewist.
  • U kunt maximaal 100 beelden in één keer wissen op het indexscherm.

  • U kunt beveiligde beelden niet wissen.

De naam van het gegevensbestand wordt niet correct weergegeven of knippert.
  • Het bestand is beschadigd.

  • Het bestandsformaat wordt niet ondersteund door uw camcorder. [Details]