Afspelen

Beelden kunnen niet worden afgespeeld.
 • Selecteer het type opnamemedium dat u wilt afspelen (HDR-GWP88/ GWP88E/ GWP88V/ GWP88VE). [Details]

 • Selecteer de beeldkwaliteit van de film die u wilt afspelen. [Details]

 • Beelden die op andere apparaten zijn opgenomen, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld. Dit duidt niet op een storing.

Foto's kunnen niet worden afgespeeld.
 • Foto's kunnen niet worden afgespeeld als u bestanden of mappen hebt gewijzigd of de gegevens hebt bewerkt op een computer. (De bestandsnaam knippert in dat geval.) Dit duidt niet op een storing.

De film staat stil.
 • Foto's die zijn gemaakt tijdens het opnemen van een film worden afgespeeld. Normaal worden films en foto's continu afgespeeld.

is aangegeven op een miniatuur.
 • Dit kan worden weergegeven op een beeld opgenomen op andere apparaten, bewerkt op een computer enzovoort.

 • De netspanningsadapter of accu is verwijderd terwijl het pictogram van de opnamemedia in de rechterbovenhoek van het scherm knippert, of voordat het toegangslampje is gedoofd na het opnemen. Dit kan uw beeldgegevens beschadigen en wordt weergegeven.

is aangegeven op een miniatuur.
 • Het beelddatabasebestand is mogelijk beschadigd.

  Controleer het databasebestand door [Setup] [Media-instellingen] [Bld. db. best. repar.] het opnamemedium (HDR-GWP88/ GWP88E/ GWP88V/ GWP88VE) te selecteren. Als het nog altijd wordt weergegeven, wist u het beeld met . [Details]
U hoort geen geluid of bijna geen geluid tijdens het afspelen.
 • Als u geluid opneemt met [Microfoon ref. niveau] ingesteld op [Laag], is het opgenomen geluid mogelijk moeilijk hoorbaar. [Details]

 • Geluid kan niet worden opgenomen bij het filmen met [Vloeiende lang- zame OPNAME] of [Golfopname].