Volg de instructies als er berichten op het scherm verschijnen.

Waarschuwingen

Kan het intern geheugen niet herkennen. Formatteer en gebruik opnieuw.
 • Het interne opnamemedium van de camcorder is anders ingesteld dan de standaardinstellingen. Wanneer u [Formatteren] uitvoert, kunt u de camcorder mogelijk weer gebruiken. Hiermee worden alle gegevens in het interne opnamemedium gewist (HDR-GWP88/ GWP88E/ GWP88V/ GWP88VE). [Details]

Gegevensfout.
 • Er is een fout opgetreden tijdens het lezen van of schrijven naar interne opnamemedia van de camcorder (HDR-GWP88/ GWP88E/ GWP88V/ GWP88VE).

 • Als het bericht wordt voorafgegaan door een GPS-aanduiding, is het mogelijk dat er iets mis is met de GPS-ontvanger. Schakel de camcorder opnieuw in (HDR-GW66V/ GW66VE/ GWP88V/ GWP88VE).

 • Dit kan zich voordoen wanneer de camcorder permanent bloot wordt gesteld aan schokken.

 • Films die op andere apparaten zijn opgenomen, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.

Beelddatabasebestand beschadigd. Nieuw bestand maken?
Beheerinformatie voor HD-film beschadigd. Nieuwe informatie maken?
 • Het beheerbestand is beschadigd. Wanneer u [Ja] selecteert, wordt een nieuw beheerbestand aangemaakt. De oude opgenomen beelden op de media kunnen niet worden afgespeeld (beeldbestanden zijn niet beschadigd). Wanneer u [Bld. db. best. repar.] uitvoert nadat er nieuwe informatie is gemaakt, kunt u eerder opgenomen beelden mogelijk niet meer afspelen. Als dit niet werkt, kopieert u het beeld met de ingebouwde software "PlayMemories Home".

Er is geen beelddatabasebestand. Bewegende bldn. kunnen niet worden opgenomen of weergegeven. Nieuw bestand aanmaken?
Er is geen beheerinformatie voor HD-film. Nieuwe informatie maken?
 • U kunt geen films opnemen of afspelen omdat er geen filmbeheerinformatie bestaat. Als u [Ja] selecteert, wordt nieuwe beheerinformatie aangemaakt en kunnen films worden opgenomen of afgespeeld.

Inconsistenties in beelddatabasebestand. Wilt u het beelddatabasebestand repareren?
Beelddatabasebestand is beschadigd. Wilt u het beelddatabasebestand repareren?
Inconsistenties in beelddatabasebestand. Kan geen HD-films opnemen of afspelen. Wilt u beelddatabasebestand repareren?
 • U kunt geen films opnemen of afspelen omdat er geen filmbeheerinformatie bestaat. Als u selecteert, wordt nieuwe beheerinformatie aangemaakt en kunnen films worden opgenomen of afgespeeld.

Inconsistenties in beelddatabasebestand. Reservekopie maken en herstellen.
Herstellen, daarna importeren via bijgesloten PC-software.
 • Doordat de database-informatie van films in HD-beeldkwaliteit (HD) is beschadigd, komt de informatie in de database niet overeen met de informatie in het bestand. Selecteer om een back-up te maken van films in HD-beeldkwaliteit (HD) en het databasebestand te herstellen. U kunt de back-ups van de films niet weergeven op de camcorder. Door de camcorder na het herstellen van de database aan te sluiten op een computer kunt u gekopieerde films in HD-beeldkwaliteit (HD) importeren naar de computer met behulp van de ingebouwde software "PlayMemories Home" die op de computer is geïnstalleerd. Niet alle films kunnen gegarandeerd worden geïmporteerd naar de computer.

Bufferoverloop. Schrijven naar medium werd niet op tijd voltooid.
 • U hebt herhaaldelijk opgenomen en gewist of u gebruikt een geheugenkaart die is geformatteerd met een ander apparaat. Maak een back-up op een andere apparaat (bijvoorbeeld een computer) en formatteer vervolgens de geheugenkaart met de camcorder. [Details]

 • Op de geheugenkaart is onvoldoende ruimte om de film(s) te kopiëren. Gebruik de aanbevolen geheugenkaart. [Details]

Gegevens worden hersteld.
 • De camcorder probeert gegevens automatisch te herstellen als het schrijven van de gegevens niet correct is uitgevoerd.

Kan gegevens niet herstellen.
 • Het schrijven van gegevens naar het medium in de camcorder is mislukt. Er is geprobeerd de gegevens te herstellen, maar dat is mislukt.

Plaats de geheugenkaart opnieuw.
 • Plaats de geheugenkaart een aantal keren opnieuw. Als de aanduiding daarna nog steeds knippert, kan de geheugenkaart beschadigd zijn. Probeer een andere geheugenkaart.

Kan deze geheugenkaart niet herkennen. Formatteer en gebruik opnieuw.
 • Formatteer de geheugenkaart. Merk op dat alle opgenomen films en foto's worden verwijderd door de geheugenkaart te formatteren. [Details]

Maximum aantal mappen voor stilstaande beelden bereikt. Kan geen stilstaande beelden opnemen.
 • U kunt geen mappen met een nummer hoger dan 999MSDCF maken. U kunt geen mappen maken of wissen met de camcorder.

 • Formatteer de geheugenkaart. Merk op dat alle opgenomen films en foto's worden verwijderd door de geheugenkaart te formatteren. [Details]

Deze geheugenkaart kan mogelijk geen films opnemen of afspelen.
Deze geheugenkaart kan beelden mogelijk niet goed opnemen of afspelen.
 • Gebruik een voor uw camcorder aanbevolen geheugenkaart. [Details]

Verwijder de geheugenkaart niet tijdens het schrijven. Gegevens kunnen beschadigd raken.
 • Plaats de geheugenkaart terug.

Overige

Maximumaantal beelden is reeds geselecteerd.
 • U kunt maximaal 100 beelden in één keer selecteren voor:

 • Films/foto's wissen

 • Films/foto's beveiligen of de beveiliging opheffen

 • Films/foto's kopiëren

Gegevens beveiligd
 • U hebt geprobeerd beveiligde gegevens te wissen. Hef de beveiliging van de gegevens op.