Over GPS (HDR-GW66V/ GW66VE/ GWP88V/ GWP88VE)

De GPS (Global Positioning System) is een systeem dat een geografische locatie berekent via uiterst nauwkeurige ruimtesatellieten van de VS. Met dit systeem kunt u uw exacte locatie op aarde bepalen. De GPS-satellieten bevinden zich in 6 banen op ongeveer 20.000 km boven de aarde. Het GPS-systeem werkt met 24 of meer GPS-satellieten. Een GPS-ontvanger vangt radiosignalen op van de satellieten en berekent de actuele locatie van de ontvanger op basis van de orbitale informatie (almanakgegevens) en de reistijd van de signalen enzovoort.
Het bepalen van een locatie wordt "trianguleren" genoemd. Een GPS-ontvanger kan de breedte- en lengtegraad van de locatie bepalen wanneer de signalen van 3 of meer satellieten worden ontvangen.
 • Omdat de posities van de GPS-satellieten zich voortdurend wijzigen, kan het bepalen van de locatie langer duren en, afhankelijk van de plaats en het tijdstip waarop u de camcorder gebruikt, is het zelfs mogelijk dat de ontvanger er niet in slaagt de locatie te bepalen.

 • "GPS" is een systeem voor het bepalen van de geografische locatie door radiosignalen van GPS-satellieten te trianguleren. Vermijd het gebruik van de camcorder op plaatsen waar radiosignalen worden geblokkeerd of weerkaatst, zoals een schaduwrijke plaats omgeven door gebouwen of bomen enzovoort. Gebruik de camcorder zoveel mogelijk in open lucht.

 • Het is mogelijk dat u de plaatsinformatie niet kunt opnemen op plaatsen of in omstandigheden waar radiosignalen van de GPS-satellieten de camcorder niet bereiken, zoals:

 • In tunnels, binnenshuis of in de onmiddellijke nabijheid van gebouwen.

 • Tussen hoge gebouwen of in smalle straatjes omgeven door gebouwen.

 • In ondergrondse ruimtes, op plaatsen omgeven door dicht geboomte, onder een brug of op plaatsen waar magnetische velden worden gegenereerd, bijvoorbeeld. in de buurt van hoogspanningskabels.

 • In de buurt van apparatuur die radiosignalen genereert met dezelfde frequentie als die van de camcorder: in de buurt van 1,5 GHz GSM's enzovoort.

 • Wanneer u beelden uploadt naar of deelt op internet die gemaakt zijn terwijl [GPS-Instelling] is ingesteld op [Aan], kan locatie-informatie onopzettelijk zichtbaar worden voor derden. Stel [GPS-Instelling] in op [Uit] om dat te voorkomen.

Trianguleerfouten

 • Fout veroorzaakt door de positie van GPS-satellieten
  De camcorder trianguleert automatisch uw actuele locatie wanneer de camcorder radiosignalen ontvangt van 3 of meer GPS-satellieten. De toegestane trianguleerfoutmarge voor de GPS-satellieten is ongeveer 10 m. Afhankelijk van de omgeving waarin u zich bevindt, kan deze foutmarge groter zijn. In dat geval is het mogelijk dat uw werkelijke locatie niet overeenstemt met de locatie op de kaart gebaseerd op de GPS-informatie. Houd er rekening mee dat de GPS-satellieten worden beheerd door het ministerie van Defensie van de VS en dat de mate van nauwkeurigheid opzettelijk kan worden gewijzigd.

 • Fout tijdens het trianguleerproces
  De camcorder verkrijgt periodiek locatie-informatie tijdens het trianguleren. Er treedt een klein verschil op tussen het tijdstip waarop de plaatsinformatie wordt verkregen en het tijdstip waarop de plaatsinformatie wordt vastgelegd op het beeld en het is daarom mogelijk dat de werkelijke opnameplaats niet exact overeenstemt met de plaats op de kaart gebaseerd op de GPS-gegevens.

Gebruiksbeperkingen van GPS

 • Gebruik GPS in overeenstemming met de voorschriften die gelden voor de situatie, de landen/regio's.

Kaartgegevens

 • De camcorder bevat kaartgegevens voor de volgende landen/regio's. Europa, Japan, Noord-Amerika, Oceanië, enzovoort.

 • De ingebouwde kaarten worden ondersteund door de volgende bedrijven: de kaart van Japan door Zenrin Co., Ltd., andere gebieden door NAVTEQ.

 • De kaartgegevens dateren van het tijdstip waarop deze handleiding is geproduceerd.

 • GPS-kaarten worden tweedimensionaal weergegeven, behalve bepaalde oriëntatiepunten in Japan, die driedimensionaal worden weergegeven.

 • De bovenkant van de kaart is steeds het noorden.

 • U kunt geen andere taal voor de kaart kiezen.

 • U kunt de kaartgegevens niet bijwerken.

 • De schaal van de kaart is 25 m tot 6.000 km.

Het systeem met geografische coördinaten

 • Als systeem met geografische coördinaten wordt het "WGS-84"-systeem gebruikt.

Auteursrechten

 • De kaartgegevens van de camcorder zijn beschermd door auteursrechten. Het kopiëren of op een andere manier gebruiken van de kaartgegevens zonder toestemming kan een inbreuk betekenen op de wetgeving inzake auteursrechten.

De navigatiefunctie

 • De camcorder is niet uitgerust met een navigatiefunctie die gebruik maakt van GPS.