Over de geheugenkaart

 • Een geheugenkaart die is geformatteerd met een computer (Windows OS/Mac OS) is niet altijd compatibel met de camcorder.

 • De lees-/schrijfsnelheid voor gegevens kan verschillen, afhankelijk van de combinatie van de geheugenkaart en het compatibele product dat u gebruikt.

 • Beschadigde of verloren gegevens kunnen voorkomen in de volgende gevallen (deze gegevens worden niet gecompenseerd):

 • Als u de geheugenkaart uitwerpt of uw camcorder uitschakelt terwijl uw camcorder beeldbestanden leest van of schrijft naar de geheugenkaart (terwijl het toegangslampje brandt of knippert)

 • Als u de geheugenkaart in de buurt van magneten of magnetische velden gebruikt

 • Het wordt aanbevolen een back-up van belangrijke gegevens te maken op de vaste schijf van de computer.

 • Bevestig geen labels of iets dergelijks op de geheugenkaart.

 • Raak de contactpunten niet aan en zorg dat er geen metalen voorwerpen in aanraking komen met de contactpunten.

 • Laat de geheugenkaart niet vallen, vouw deze niet en oefen er geen grote druk op uit.

 • Probeer de geheugenkaart niet te demonteren of aan te passen.

 • Zorg dat de geheugenkaart niet nat wordt.

 • Houd de geheugenkaart buiten het bereik van kleine kinderen. Er bestaat een kans dat een kind de geheugenkaart inslikt.

 • Steek niets anders dan een geschikte geheugenkaart in de geheugenkaartgleuf. Dit kan een defect veroorzaken.

 • Gebruik of bewaar de geheugenkaart niet onder de volgende omstandigheden:

 • Op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een auto die in de zomer buiten staat geparkeerd

 • In de volle zon

 • Op extreem vochtige plaatsen of plaatsen die worden blootgesteld aan corrosieve gassen

Compatibiliteit van beeldgegevens

 • Beeldgegevens die door uw camcorder zijn opgenomen op een geheugenkaart, voldoen aan de algemene norm "Design rule for Camera File system" die is ontwikkeld door de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Als u geheugenkaarten die met een ander apparaat zijn gebruikt, niet kunt gebruiken, moet u deze formatteren met uw camcorder. Houd er rekening mee dat bij het formatteren alle gegevens van de geheugenkaart worden gewist. [Details]

 • In de volgende gevallen kunt u mogelijk geen beelden op de camcorder afspelen:

 • Als u beeldgegevens afspeelt die op de computer zijn bewerkt

 • Als u beeldgegevens afspeelt die met andere apparaten zijn opgenomen

Over de "Memory Stick"


Typen "Memory Stick"
Opnemen/afspelen
Memory Stick Micro
Memory Stick Micro (Mark2)


 • Dit product kan geen gegevens opnemen of afspelen waarvoor "MagicGate"-technologie wordt gebruikt. "MagicGate" is een technologie voor de bescherming van auteursrechten waarmee gegevens worden opgenomen en overgebracht in een gecodeerde indeling.