Handelsmerken

 • "Handycam" en zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

 • "AVCHD", "AVCHD" logotype, "AVCHD Progressive" en het "AVCHD Progressive"-logo zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation.

 • "Memory Stick", "", "Memory Stick Duo", "", "Memory Stick Micro", "Memory Stick PRO Duo", "", "Memory Stick PRO-HG Duo", "", "MagicGate", "", "MagicGate Memory Stick" en "MagicGate Memory Stick Duo" zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

 • "x.v.Color" en "x.v.Colour" zijn handelsmerken van Sony Corporation.

 • "BIONZ" is een handelsmerk van Sony Corporation.

 • "BRAVIA" is een handelsmerk van Sony Corporation.

 • Blu-ray Disc en Blu-ray zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.

 • Dolby en het double-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

 • De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

 • Microsoft, Windows, Windows Vista en DirectX zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

 • Mac en Mac OS zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen.

 • Intel, Intel Core en Pentium zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen.

 • "" en "PlayStation" zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Computer Entertainment Inc.

 • NAVTEQ en het NAVTEQ-kaartlogo zijn handelsmerken van NAVTEQ in de VS en andere landen.

 • Het micro SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.

 • Facebook en het "f"-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Facebook, Inc.

 • YouTube en het YouTube-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google Inc.


Alle andere productnamen die hierin worden vermeld, kunnen de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven. Bovendien zijn en niet elke keer vermeld in deze handleiding.

Opmerkingen bij de licentie

ELK GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, BEHALVE HET GEBRUIK DOOR CONSUMENTEN VOOR PERSOONLIJKE DOELEINDEN, IN OVEREENSTEMMING MET DE MPEG-2-STANDAARD VOOR HET CODEREN VAN VIDEOINFORMATIE VOOR VOORBESPEELDE MEDIA, IS UITDRUKKELIJK VERBODEN, TENZIJ DE GEBRUIKER BESCHIKT OVER EEN LICENTIE ONDER DE PATENTEN VAN TOEPASSING IN DE MPEG-2- PATENTENPORTEFEUILLE. DEZE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR VIA MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, VERENIGDE STATEN.

DIT PRODUCT HEEFT ONDER DE AVC-PATENTENPORTEFEUILLE EEN LICENTIE VOOR HET PERSOONLIJK GEBRUIK DOOR EEN KLANT OF GEBRUIK ANDERSZINS WAARVOOR GEEN BELONING WORDT ONTVANGEN OM
(i) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE AVC-STANDAARD ("AVC-VIDEO") EN/OF (ii) AVC-VIDEO TE DECODEREN DIE WAS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK EN/OF VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER MET LICENTIE VOOR DE LEVERING VAN AVC-VIDEO.
ER WORDT GEEN LICENTIE TOEGEKEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN VIA MPEG LA, L.L.C.

Wij leveren de software in uw camcorder op basis van de licentieovereenkomsten met de eigenaren van de respectievelijke auteursrechten. Op basis van verzoeken van de houders van het auteursrecht van deze toepassingen, zijn we verplicht u op de hoogte te stellen van het volgende. Lees de onderstaande hoofdstukken door.
Exemplaren van de licenties zijn (in het Engels) in het interne geheugen van uw camcorder opgeslagen. Breng een massaopslagverbinding tot stand tussen uw camcorder en een computer en lees de bestanden in de map "LICENSE" in "PMHOME".

Informatie over software waarop GNU GPL/LGPL van toepassing is
De software die in aanmerking komt voor de volgende GNU General Public License (hierna aangeduid als "GPL") of GNU Lesser General Public License (hierna aangeduid als "LGPL"), is in de camcorder opgenomen.
Hiermee wordt aangegeven dat u recht hebt op toegang tot de broncode voor deze software en deze mag aanpassen en opnieuw distribueren volgens de voorwaarden van de bijgeleverde GPL/LGPL.
U vindt de broncode op internet. U kunt deze downloaden via de volgende URL. Selecteer HDR-CX390 als model voor uw camcorder voor het downloaden van de broncode.
Wij hebben liever dat u geen contact met ons opneemt over de inhoud van de broncode.
Exemplaren van de licenties zijn (in het Engels) in het interne geheugen van uw camcorder opgeslagen. Breng een massaopslagverbinding tot stand tussen uw camcorder en een computer en lees de bestanden in de map "LICENSE" in "PMHOME".