Inicjalizuj

Przywracanie ustawień domyślnych.
Nawet w przypadku użycia tej funkcji, wszystkie filmy i zdjęcia zostaną zachowane.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Inicjalizuj].

  1. Dotknąć , aby przywrócić wszystkie ustawienia początkowe.