Edycja filmów/zdjęć z poziomu kamery

Nie można edytować.
  • Edycja nie jest możliwa ze względu na stan obrazu.

  • Nie ma możliwości edycji plików w oparciu o Podgląd Map (HDR-GW66V/ GW66VE/ GWP88V/ GWP88VE).

Nie można podzielić filmu.
  • Wymienionych poniżej filmów nie można dzielić.

  • Filmy, które są zbyt krótkie

  • Filmy MP4

  • Najpierw należy anulować ochronę danych, dopiero potem przystąpić do operacji dzielenia.