Odtwarzanie na ekranie telewizora

Podłączony telewizor nie odtwarza obrazu ani dźwięku.
  • Po wybraniu trybu nagrywania nie słychać dźwięku. Zaznaczyć na ekranie LCD, aby wybrać tryb odtwarzania.

  • Z gniazda HDMI OUT nie będą wysyłane obrazy, jeżeli zawierają one nagrane sygnały ochrony praw autorskich.

Górna, dolna, prawa i lewa krawędź obrazów jest nieznacznie ucięta na ekranie podłączonego telewizora.
  • Istnieje możliwość wyświetlania zarejestrowanych obrazów na całej powierzchni ekranu LCD kamery (wyświetlanie pełnoekranowe). Jednak w przypadku odtwarzania obrazów na ekranie telewizora, który nie jest zgodny z wyświetlaniem pełnoekranowym, górna, dolna, prawa i lewa krawędź obrazu może zostać nieznacznie ucięta.

  • Wskazane jest rejestrowanie obrazów z użyciem ramki zewnętrznej funkcji [Linia siatki]. [Szczegóły]

Po podłączeniu kamery do telewizora i rozpoczęciu odtwarzania obrazy nie są wyświetlane na ekranie LCD.
  • Po podłączeniu kamery do telewizora i rozpoczęciu odtwarzania, Odtwarzanie Zaznaczenia lub scenariusz nie są wyświetlane na ekranie LCD.