Kuvaaminen

Katso lisätietoja myös kohdasta ”Muistikortti”.
Painikkeen START/STOP, PHOTO tai SELF-REC painaminen ei tallenna kuvia.
 • Toistonäyttö on näkyvissä. Pysäytä toisto ja valitse [Shooting Mode] [ Movie] tai [ Photo].

 • Videokamera tallentaa juuri otettua kuvaa tallennusvälineelle. Uutta kuvaa ei voi ottaa tänä aikana.

 • Tallennusväline on täynnä. Poista tarpeettomia kuvia. [Tietoja]

 • Videoiden tai valokuvien kokonaismäärä ylittää videokameran tallennuskapasiteetin. Poista tarpeettomia kuvia. [Tietoja] [Tietoja]

Valokuvia ei voi tallentaa.
 • Valokuvia ei voi tallentaa, jos käytössä on:

 • [Smth Slw REC]

 • [Golf Shot]

 • [Fader]

 • Videokamera ei voi ottaa valokuvia videokuvaustilassa riippuen valitusta [REC Mode]- tai [Frame Rate] -asetuksesta.

Käyttövalo palaa tai vilkkuu, vaikka kuvaus on lopetettu.
 • Videokamera tallentaa juuri otettua kohtausta muistikorttiin.

Kuvausnäyttö näyttää erilaiselta kuin ennen.
 • Videokameran tila voi aiheuttaa sen, että kuvausnäyttö näyttää erilaiselta. Tämä ei ole merkki viasta.

Salamavalo ei toimi.
 • Et voi käyttää sisäistä salamaa tallennuksessa seuraavissa tilanteissa:

 • (video) -tila on valittu

 • [Conversion Lens] on jotain muuta kuin [Off]

 • Vaikka automaattinen salama tai (automaattinen punasilmäisyyden vähennys) on valittuna, salamaa ei voi käyttää seuraavien toimintojen kanssa:

 • [Spot Meter/Fcs]

 • [Spot Meter]

 • [Manual] kohdassa [Exposure]

 • [Night Scene], [Sunrise&Sunset], [Fireworks], [Landscape], [Spotlight], [Beach], [Underwater] tai [Snow] kohdassa [Scene Selection]

Videoiden todellinen tallennusaika on lyhyempi kuin tallennusvälineen oletettu keskimääräinen tallennusaika.
 • Kuvausolosuhteet voivat lyhentää käytettävissä olevaa tallennusaikaa esimerkiksi nopeasti liikkuvaa kohdetta kuvattaessa.

Videokamera lakkaa toimimasta.
 • Jos jatkuvasti altistat videokameran tärinälle, tallennus voi pysähtyä.

START/STOP-painikkeen painamishetken ja tallennuksen todellisen aloitus- tai lopetushetken välissä on eroa.
 • Videokamerassa saattaa olla pieni ero START/STOP-painikkeen painamishetken ja tallennuksen todellisen aloitus- tai lopetushetken välissä. Tämä ei ole merkki viasta.

Videon kuvasuhdetta (16:9 (laajakuva)/4:3) ei voi muuttaa.
 • Teräväpiirtokuvanlaadulla (HD) tallennettujen videoiden ja MP4-videoiden kuvasuhde on 16:9 (laajakuva).

Automaattinen tarkennus ei toimi.
 • Aseta [Focus]-asetukseksi [Auto]. [Tietoja]

 • Kuvausolosuhteet eivät sovi automaattisen tarkennuksen käyttöön. Säädä tarkennus manuaalisesti. [Tietoja]

SteadyShot ei toimi.
 • Aseta [SteadyShot] -asetukseksi [Active] tai [Standard], [SteadyShot] -asetukseksi [On]. [Tietoja] [Tietoja]

 • Vaikka [SteadyShot]-asetus on [Active] tai [Standard], [SteadyShot]-asetus on [On], videokamera ei ehkä pysty korjaamaan voimakasta tärinää.

 • Aseta [Conversion Lens] -asetukseksi [Off]. [Tietoja]

Kuvia ei voi tallentaa eikä toistaa oikein.
 • Jos tallennat ja poistat kuvia toistuvasti pitkäjaksoisesti, tallennusvälineellä olevat tiedostot saattavat pirstaloitua, eikä kuvia voida tallentaa eikä toistaa oikein. Kun kuvat on varmuuskopioitu muille välineille, alusta videokameran tallennusväline. [Tietoja]

Objektiivin editse erittäin nopeasti liikkuvat kohteet näyttävät vääristyneiltä.
 • Tätä kutsutaan polttotasoilmiöksi. Tämä ei ole merkki viasta. Kuvalaitteen (CMOS-kenno) kuvasignaalin lukutapa saattaa joissakin olosuhteissa aiheuttaa sen, että objektiivin editse erittäin nopeasti liikkuvat kohteet näyttävät vääristyneiltä.

Kuvassa on vaakasuuntaisia juovia.
 • Näin käy, jos kuvaat loisteputki-, natrium- tai elohopeavalaisimen valossa. Tämä ei ole merkki viasta.

Kuvaan tulee mustia juovia, kun kuvaat television tai tietokoneen näytön kuvaruutua.
 • Aseta [SteadyShot] muuhun asetukseen kuin [Active]. [Tietoja]

LCD-kirkkautta ei voi asettaa.
 • LCD-kirkkautta ei voi asettaa, kun:

 • Videokameran LCD-paneeli on suljettu niin, että LCD-näyttö on ulospäin.

 • Videokameraa käytetään toimitukseen kuuluvalla verkkovirtalaitteella.

Valokuvat tallennetaan automaattisesti.
 • Oletusasetuksen mukaan valokuvat tallennetaan automaattisesti, kun videokamera havaitsee hymyn. [Tietoja]