Toisto televisiossa

Kuva ei näy ja ääni ei kuulu kytketyssä televisiossa.
  • Ääntä ei kuulu, kun tallennustila on valittu. Kosketa LCD-näytön kohtaa toistotilan valitsemiseksi.

  • Kuvaa ei lähetetä HDMI OUT -liitännästä, jos kuvaan on tallennettu tekijänoikeuksia suojaavia signaaleja.

Kuvien ylä- ja alareunaa sekä vasenta ja oikeaa reunaa on leikattu kytketyssä televisiossa.
  • Videokameran LCD-näyttö pystyy näyttämään tallennetut kuvat koko näytöllä (koko kuvaruudun näyttö). Tästä voi kuitenkin aiheutua kuvien ylä- ja alareunojen sekä vasemman ja oikean reunan leikkautumista, kun kuvia toistetaan televisiossa, joka ei ole yhteensopiva koko kuvaruudun näytön kanssa.

  • Kuvat kannattaa tallentaa käyttämällä ulompaa [Grid Line] -kehystä. [Tietoja]

Toistettavat kuvat eivät näy LCD-näytöllä, kun kytket videokameran televisioon ja toistat kuvia.
  • Koostetoisto tai -malli ei näy LCD-näytöllä, kun videokamera on kytketty televisioon ja kuvia toistetaan.