Tietokoneeseen kytkeminen

”PlayMemories Home” -ohjelmistoa ei voi asentaa.
  • ”PlayMemories Home” -ohjelmiston asentaminen vaatii Internet-yhteyden.

  • Tarkista tietokoneympäristö tai ”PlayMemories Home” -ohjelmiston asentamismenettely.

”PlayMemories Home” ei toimi oikein.
  • Lopeta ”PlayMemories Home” ja käynnistä tietokone uudelleen.

Tietokone ei tunnista videokameraa.
  • Irrota tietokoneen USB-liitännästä kaikki laitteet näppäimistöä, hiirtä ja videokameraa lukuun ottamatta.

  • Irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja videokamerasta ja käynnistä tietokone uudelleen. Kytke sitten tietokone ja videokamera uudelleen oikeassa järjestyksessä.