Automaattisen vianmäärityksen näyttö

Jos LCD-näytössä näkyy ilmaisimia, tarkista seuraavat asiat.
Jos ongelma ei poistu, vaikka olet yrittänyt korjata sitä muutaman kerran, ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon. Anna heille tässä tapauksessa kaikki virhekoodin C:llä tai E:llä alkavat luvut.
Kuulet merkkiäänen, kun varoitusilmaisimet tulevat näyttöön.
C:(tai E:) : (automaattisen vianmäärityksen näyttö)
C:06:
 • Akun lämpötila on korkea. Vaihda akku tai sijoita se viileään paikkaan.

C:13: / C:32:
 • Irrota virtalähde. Aseta virtalähde takaisin paikalleen ja yritä käyttää videokameraa uudelleen.

E::
(akun varausta koskeva varoitus)
 • Akun varaus on lähes purkautunut.

(akun lämpötilaa koskeva varoitusilmaisin)
 • Akun lämpötila on korkea. Vaihda akku tai sijoita se viileään paikkaan.

(muistikorttia koskeva varoitusilmaisin)
Vilkkuu hitaasti
 • Videokamerassa ei ole muistikorttia. [Tietoja]


Vilkkuu nopeasti
 • Kuvien tallentamiseen ei ole riittävästi tilaa. Kun olet tallentanut kuvat jollekin muulle tallennusvälineelle, poista tarpeettomat tiedostot tai alusta muistikortti. [Tietoja] [Tietoja]

 • Kuvatietokantatiedosto saattaa olla vioittunut.
  Tarkista tietokanta valitsemalla [Setup] [Media Settings] [Repair Img. DB F.] tallennusväline (HDR-GWP88/ GWP88E/ GWP88V/ GWP88VE).

 • Muistikortti on vioittunut.

(muistikortin alustusta koskeva varoitusilmaisin)
 • Muistikortti on vioittunut.

 • Muistikorttia ei ole alustettu oikein. [Tietoja]

(epäyhteensopivaa muistikorttia koskeva varoitusilmaisin)
 • Videokamerassa on epäyhteensopiva muistikortti. [Tietoja]

(muistikortin kirjoitussuojausta koskeva varoitusilmaisin)
 • Muistikortin käyttöä on rajoitettu toisessa laitteessa.

(salamavaloa koskeva varoitusilmaisin)
 • Salamassa on jokin ongelma.

(kameran tärinää koskeva varoitusilmaisin)
 • Valo ei riitä, joten kameran tärinä voi häiritä kuvaa helposti. Käytä salamaa.

 • Videokameraa ei pidellä vakaana, joten tärinää voi ilmetä. Pitele videokameraa vakaasti kahdella kädellä kuvauksen aikana. Huomaa kuitenkin, ettei kameran tärinän varoitusilmaisin poistu näkyvistä.

(valokuvan tallennusta koskeva varoitusilmaisin)
 • Tallennusväline on täynnä.

 • Valokuvia ei voi tallentaa käsittelyn aikana. Odota hetki ja tallenna sitten.

 • Kun [REC Mode] -asetuksena on [Highest Quality ], [60p Quality ] (HDR-GW66V/ GWP88/ GWP88V) tai [50p Quality ] (HDR-GW66E/ GW66VE/ GWP88E/ GWP88VE), et voi tallentaa kuvia videoiden tallentamisen aikana.

(SELF-REC-painikkeen varoitusilmaisin)
 • Voit käyttää SELF-REC-painiketta vain, kun LCD-paneelia on käännetty 270 astetta objektiivin suuntaan. Valitse [Setup] [General Settings] [[SELF-REC] Button] [Always Active], jos haluat käyttää SELF-REC-painiketta koko ajan.