Display Setting

Під час записування можна встановити тривалість відображення піктограм та індикаторів на РК-екрані.
  1. [Camera/Mic] [Shooting Assist] [Display Setting].

  1. Виберіть потрібний елемент.


Auto
Піктограми та індикатори відображаються протягом 3 секунд. На РК-екрані відображаються кнопки записування й трансфокації.

On
Піктограми та індикатори відображаються завжди. На РК-екрані не відображаються кнопки записування та трансфокації.

Примітки
  • У режимі відтворення не можна змінити налаштування піктограм та індикаторів на РК-екрані.