Spôsob používania dokumentu Návod pre používateľa

V dokumente Návod pre používateľa je vysvetlený spôsob používania jednotlivých funkcií fotoaparátu, zmeny nastavení, ako aj spôsob riešenia problémov.
Zábery použité ako príklady v dokumente Návod pre používateľa sú reprodukované obrázky, ktoré nie sú skutočnými zábermi nasnímanými pomocou tohto fotoaparátu.

Voľba zobrazenia témy

Na nasledujúcich obrázkoch sa ako príklad používa Internet Explorer 7.
  1. Kliknite na názov v pruhovom indikátore naľavo od okna prehliadača.

V pravom políčku sa objaví zoznam tém v rámci zvoleného názvu.
  1. Kliknite na názov témy v zozname.

V pravom políčku sa objavia popisy.

Zmena veľkosti typu písma

Veľkosť typu písma zmeníte pomocou zmeny nastavenia internetového prehliadača. Spôsob zmeny nastavenia veľkosti typu písma nájdete uvedený v Pomocníkovi internetového prehliadača.

Vyhľadávanie témy podľa kľúčového slova

Zadajte kľúčové slovo do vyhľadávacieho okna a potom kliknite na tlačidlo [Vyhľadávanie].

Návrat na predchádzajúcu stránku

Použitím tlačidla „Dozadu“ prehľadávača sa vrátite na stránku, ktorú ste si prezerali predtým, alebo pomocou zobrazenej postupnosti otváraných stránok (A) zobrazíte požadovanú stránku.

Tlač stránky

Kliknutím na tlačidlo [Tlač] vytlačíte zobrazenú stránku.

Značky a symboly použité v dokumente Návod pre používateľa

V tomto Návode pre používateľa je postupnosť úkonov vyznačená šípkami ( ) (A).
Obsluhu fotoaparátu vykonávajte v uvedenom poradí.
  • Ikony v popisoch obsluhy sa objavia vtedy, keď je fotoaparát nastavený do predvolených nastavení.

  • Značka označuje predvolené nastavenie.

  • označuje užitočné informácie.