Názvy jednotlivých častí

Predná strana

 1. Háčiky na remienok na rameno

 1. AF iluminátor/Kontrolka samospúšte

 1. Značka slnečnej clony objektívu

 1. Objektív

 1. Clonový krúžok

 1. Ukazovateľ clony/Ukazovateľ prepnutia režimu makro

 1. Krúžok prepnutia do režimu makro

 1. Otočný prepínač režimov zaostrovania

 1. Zaostrovací krúžok

Zadná strana/bočné strany

 1. Prepínač (Vysunutie blesku)

 1. Svetelný snímač

 1. Kontrolka nabíjania

 1. Mikro USB konektor

 1. Mikrokonektor HDMI

 1. Konektor (Mikrofón)

 • Keď je pripojený externý mikrofón, fotoaparát sa prepne z interného na externý mikrofón. Ak je externý mikrofón typu s napájaním z konektora, napájanie mikrofónu sa bude privádzať z fotoaparátu.

 1. LCD displej

 1. Tlačidlo (Prehrávanie)

 1. Ovládací volič

 1. Tlačidlo MOVIE (Videozáznam)

 1. Snímanie: Tlačidlo AEL (Uzamknutie automatickej expozície)
  Prezeranie: Tlačidlo (Zväčšenie)

 1. Snímanie: Tlačidlo Fn (Funkcia)
  Prezeranie: Tlačidlo (Miniatúrne náhľady)

 1. Otočný ovládač

 1. Tlačidlo (Vymazať)

 1. Tlačidlo MENU

Horná strana

 1. Spúšť

 1. Ovládač kompenzácie expozície

 1. Tlačidlo C (Priradenie funkcie)

 1. Hlavný vypínač

 1. Otočný prepínač režimov

 1. Pätka multifunkčného rozhrania*1

 • Niektoré príslušenstvo sa nemusí zasunúť úplne a môže z pätky multifunkčného rozhrania vyčnievať dozadu. Ak však dané príslušenstvo dosiahne predný koniec pätky, požadované pripojenie sa uskutoční.

 1. Značka polohy obrazového snímača

 1. Blesk*2

 1. Mikrofón*3


*1 Podrobnosti o kompatibilnom príslušenstve pre pätku multifunkčného rozhrania nájdete uvedené na webovej stránke Sony, alebo ich získate od svojho miestneho predajcu Sony, prípadne od miestneho autorizovaného servisného strediska Sony. Môžete použiť aj príslušenstvo, ktoré je kompatibilné s pätkou na príslušenstvo. Činnosť s príslušenstvom od iných výrobcov nie je zaručená.
Funkcie fotoaparátu pre hľadáčik sú dostupné len pri použití príslušenstva hľadáčika FDA-EV1MK (predáva sa osobitne).
*2 Ak chcete vysunúť blesk, najprv skontrolujte, či neblokujete blesk prstami alebo inými predmetmi a potom posuňte prepínač (vysunutie blesku). Keď nepoužívate blesk, potlačte ho prstom späť na miesto. Pri zatváraní blesku dávajte pozor, aby ste si nepricvikli prst.
*3 Nezakrývajte túto časť počas snímania videozáznamov. V opačnom prípade by sa mohol vyskytnúť šum alebo zníženie úrovne hlasitosti.

Spodná časť

 1. Priestor pre vloženie akumulátora

 1. Slot pre pamäťovú kartu

 1. Kontrolka prístupu

 1. Poistný prvok

 1. Reproduktor

 1. Otvor na pripevnenie statívu

 1. Kryt priestoru pre akumulátor/pamäťovú kartu