Zoznam ikon zobrazených na displeji

Ikony sú zobrazené na displeji za účelom indikovania stavu fotoaparátu.
Zobrazenie displeja je možné zmeniť pomocou na otočnom ovládači.

Pre režim LCD displeja*

* Režim hľadáčika je dostupný a vhodný pre snímanie s externým hľadáčikom (predáva sa osobitne).

Pre prehrávanie (zobrazenie základných informácií)

  1.  


Zobrazenie
Význam
Režim snímania
Číslo registra
Ikona rozpoznania scény
Ikona prekrytia
AF iluminátor
Pamäťová karta/Odosielanie
100
Počet voľných záberov
Zobrazovací pomer statických záberov
24M/10M/4.6M/20M/8.7M/3.9M
Veľkosť statických záberov
Kvalita obrazu statických záberov
Rýchlosť snímania videozáznamov
Režim snímania videozáznamov
Zostatkový stav akumulátora
Prebieha nabíjanie blesku
Setting Effect OFF
Počas snímania videozáznamu sa nezaznamenáva zvuk.
Potlačenie šumu vetra
SteadyShot/Výstraha SteadyShot
Upozornenie na prehrievanie
Databázový súbor je plný/Chyba databázového súboru
Režim prezerania
100-0003
Číslo priečinka-súboru
Ochrana
Poradie tlače (DPOF)
Upozornenie na takmer vybitý akumulátor

  1.  


Zobrazenie
Význam
Režim spôsobu snímania
Režim blesku/Redukcia efektu červených očí
Režim zaostrovania
Oblasť automatického zaostrovania
Efekt mäkšieho podania pleti
Rozpoznanie tváre/Snímanie úsmevu
Režim merania
7500K A5 G5
Vyváženie bielej farby
DRO/Auto HDR
+3 +3 +3
Kreatívny štýl/kontrast, sýtosť farieb, ostrosť
Efekt snímky
Snímanie autoportrétu
Korekcia expozície/Manuálne meranie
Korekcia zábleskovej expozície
Stupnica EV (len pre režim hľadáčika)
Indikátor citlivosti rozpoznania úsmevu

  1.  


Zobrazenie
Význam
REC 0:12
Čas záznamu videozáznamu (m:s)
Stav zaostrenia
1/250
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
ISO400
Číslo ISO
Uzamknutie automatickej expozície
Chyba záberu Auto HDR
Chyba Picture Effect
Histogram
2012-1-1
10:37 AM
Zaznamenaný dátum/čas na prehrávanom zábere
3/7
Číslo záberu/Počet záberov nasnímaných v rámci zvoleného režimu prezerania
Tracking focus
Sprievodca zaostrovaním sledovaného objektu

  1.  


Zobrazenie
Význam
Kruh bodového merania
Úroveň
Inteligentný telekonvertor
Smart zoom (Inteligentný zoom)/Clear Image zoom (Zoom s jasným obrazom)/Digitálny zoom
Indikátor rýchlosti uzávierky
Indikátor clony
Režim makro