Používanie otočného ovládača

Funkcia (Display Contents) sa priradí hornému tlačidlu na otočnom ovládači. Požadované funkcie je možné priradiť ľavému, pravému a spodnému tlačidlu.
Stlačením jednotlivých častí otočného ovládača vstúpite do prostredia nastavenia jednotlivých funkcií.

Otočením otočného ovládača alebo stlačením jeho hornej/dolnej/pravej/ľavej strany v danom prostredí môžete posúvať rámček voľby.
Stlačením v strede otočného ovládača nastavíte zvolenú položku.

Posúvanie rámčeka voľby v prostredí MENU, atď.

Stlačením hornej/dolnej/pravej/ľavej časti ovládača môžete posúvať rámček voľby. V niektorých režimoch je možné rámček voľby posúvať otáčaním otočného ovládača.
Súvisiaca téma